Algemene Voorwaarden Prolancers

Laatst bijgewerkt op: 23 augustus 2023

Welkom bij Prolancers, een platform dat senior freelancers verbindt met opdrachtgevers. Voordat u gebruikmaakt van onze diensten, verzoeken wij u vriendelijk deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Deze voorwaarden regelen uw gebruik van het Prolancers-platform en alle gerelateerde diensten die worden aangeboden door Prolancers (onderdeel van Aventio Global), hierna aangeduid als “Prolancers”, “wij”, “ons” of “onze”.

Door gebruik te maken van het Prolancers-platform, erkent en stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze diensten.

Accountregistratie

1.1 Om gebruik te maken van het Prolancers-platform, dient u een account aan te maken. U stemt ermee in om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken tijdens het registratieproces en deze informatie bij te werken indien nodig.

1.2 U bent verantwoordelijk voor het veilig houden van uw inloggegevens en wachtwoord. U stemt ermee in om geen toegang te verschaffen aan derden en Prolancers onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw account.

Dienstverlening

2.1 Prolancers faciliteert de verbinding tussen senior freelancers en opdrachtgevers voor mogelijke samenwerkingen. Wij zijn geen partij bij de contracten tussen freelancers en opdrachtgevers en zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten.

2.2 Prolancers behoudt zich het recht voor om accounts op te schorten of te beëindigen als er schendingen van deze Algemene Voorwaarden worden geconstateerd.

Gebruikersverplichtingen

3.1 Als freelancer stemt u ermee in dat de informatie in uw profiel accuraat en volledig is. U zult uw vaardigheden, ervaring en prestaties op een eerlijke en representatieve manier presenteren.

3.2 Als opdrachtgever stemt u ermee in om eerlijke en duidelijke projectbeschrijvingen te verstrekken. U zult tijdig betalingen doen voor de geleverde diensten conform de overeengekomen voorwaarden.

Intellectueel Eigendom

4.1 Alle inhoud geplaatst op het Prolancers-platform blijft eigendom van de respectieve partijen die deze inhoud hebben geüpload.

4.2 Als freelancer verleent u opdrachtgevers een beperkte licentie om de door u geleverde inhoud te gebruiken voor de doeleinden van het project.

Privacy

5.1 Prolancers verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door gebruik te maken van ons platform stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in het Privacybeleid.

Beëindiging

6.1 U kunt op elk moment uw account op Prolancers sluiten door contact met ons op te nemen.

6.2 Prolancers behoudt zich het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen als u in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen

7.1 Prolancers kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen via het platform. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Neem voor vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden contact met ons op via het contactformulier.

Door gebruik te maken van het Prolancers-platform verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.